Dinamični Digitalni dizajn

Dinamična vsebina se v vizualnem oglasu menja v živo pred vašimi očmi

Litebox screens

Obdobje statičnega oblikovanja je konec

Čas je za programirani digitalni dizajn

Obdobje statičnega oblikovanja nadomeščamo z programiranim dinamičnim dizajnom, ki vso vsebino črpa iz baz podatkov in digitalnih virov ter jo preko aplikacij in zaslonov vizualizirano prikazuje na katerem koli formatu.

Tiskane vire nadomeščajo digitalni, zato se razvoj usmerja v programiranje prednarejenih modulov, ki vedno prikazujejo vsebino v živo in s tem omogočajo prikaz in menjavo podatkov živo.

dd_litebox_hd_slides_1.0.02.jpg

Digitalno že prikazujemo video in slikovne oglase.

Naslednji izziv je prikazovanje dinamičnih programiranih vsebin.

Fluidno oblikovani oglasi, ustvarjeni s HTML5 in CSS3 tehnologijo, ne glede na razmerje ali orientacijo dosegajo popolnoma odziven učinek z avtomatskim prilagajanjem na dimenzije prikazovalnika. S pretežno izvedbo v vektorskem formatu so vedno v kvalitetni resoluciji.

Dinamična struktura prinaša osnovni učinek kot slika in dodaja še veliko več z možnostjo animacij, tranzicij in več slikovnimi kadri.

Naslovna pasica

Spreminjanje informacij v živo pred vašimi očmi.

A najboljše prednosti dinamičnega oblikovanja so integracija podatkov in kompatibilnost z oddaljenimi sistemi. Podatki se lahko berejo
z baze, dodajajo in urejajo preko CMS sistema, ali pa v celoti pobirajo oddaljeno. Nič več oblikovanja in nalaganja slik, le še avtomatizirano in popolnoma nadzirajoči vizualizirani podatki.

Ustvarja Domdesign® v Sloveniji.